Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyn.minhkhue
#626014 play boy là tên hãng nên chắc là không được đó @@! nói vậy thôi chứ cũng không biết có đúng không
By cobe_kieuki02102001
By phan.akira
#626016 Có chỗ đảo ngược tên không cần đổi mà bạn

Quá 5 lần rồi nhưng đảo tên vẫn ok

Ví như Phi Anh Nguyễn mình đổi thành Nguyễn Phi Anh hoàn toàn bình thường
Đổi kiểu gì vậy bạn? nói rõ hơn xem nào?
By Ossie
#626017 Đổi kiểu gì vậy bạn? nói rõ hơn xem nào? Bạn vào mục account settings --> chọn mục name --> sau đó sẽ ra 4 mục bên dưới:

First:

Middle:

Last:

Display as:

Chỗ display as bạn bấm vào đó để đổi vị trí
By LamHong_River
#626020 Bạn vào mục account settings --> chọn mục name --> sau đó sẽ ra 4 mục bên dưới:

First:

Middle:

Last:

Display as:

Chỗ display as bạn bấm vào đó để đổi vị trí
Của mình không có những chỗ đó, Chẳng hiểu sao trc mình nghịch đổi sang tiếng Hàn giờ không đổi lại được nữa? chắc tại đổi quá 5 lần rùi

By tu_anh889
#626021 Của mình không có những chỗ đó, Chẳng hiểu sao trc mình nghịch đổi sang tiếng Hàn giờ không đổi lại được nữa? chắc tại đổi quá 5 lần rùi

Là chỗ họ tên đó bạn Bấm vào rồi đổi xem ok không?
By dca20
#626023 đổi thành ngôn ngữ tiếng anh rồi đổi lại cái tên,thứ tự ak
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement