Phần mềm hữu ích với Internet
By skull_princess_90
#626004 Tình hình là em muốn đổi tên face từ Boy Play thành Play Boy nhung sao không được các bạn ạ. ai có cao kiến gì giúp em với
By nicky_nick
By Wolf
#626007 Bạn thử đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh, đừng để tiếng Việt nữa r đặt lại tên thử xem.
By phuonghoa313
#626009 mình đã đổi rồi nhưng vẫn không được., mình chưa đổi tên lần nào. mà tên Boy Play lại được,, đảo ngược tên sang Play Boy lại không được
By nguyenphatdat235
#626013 Có chỗ đảo ngược tên không cần đổi mà bạn

Quá 5 lần rồi nhưng đảo tên vẫn ok

Ví như Phi Anh Nguyễn mình đổi thành Nguyễn Phi Anh hoàn toàn bình thường
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement