Phần mềm hữu ích với Internet
By Digon
#625995 Mỗi lần reset máy là bị Disable không có mạng Lan , bấm Enable lại thì mạng Lan mới có và mạng bình thường,nhưng reset máy lại thì bị, em đem máy ra tiệm test thữ, Mạng ở tiệm không bị Disable, vẫn bình thường, nhưng đem về nhà thì lại Bị @@

Em chơi ở nhà có 1 máy thôi, Mỗi lần Reset máy lại là Rớt mạng à, Mạng Lan không có, Chỉnh lại kết nối mạng lại thì vẫn bình thường, nhưng reset thi lại bị
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tung_peter
By Osbert
#626068 Disable mạng ở đó thì liên quan gì tới việc có mạng hay không có mạng nhỉ (em thấy máy em dù có hay không thì cái đó nó cứ enable , còn muốn disable thì em phải nhấn nó mới chịu disable , chứ có bao giờ nó tự động disable đâu)... liệu có phải dính virut rồi không??? quét thử coi..


Lời khuyên: không sửa được thì ghost hay cài lại windows cho rồi
By hzn_d0i_bzc_nghiz_281090
#626069 Ôi @@ làm như tui gà lắm hay sao mà không biết dc máy có đóng băng hay không đóng @@, pó tay không đúng chủ đề tui hỏi gì hết.. Bạn đánh đố mọi người hả, Lan bị disable hay không là do máy, có phải do mạng đâu mà bạn bảo mang ra mạng ở tiệm thì không bị disable
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement