Phần mềm hữu ích với Internet
By chantran0507
#624315 Từ ngày 01/06/2013 Viettel thay đổi quy định gia hạn các gói Mobile Internet như sau:

Đối với các thuê bao có đủ tiền trong tài khoản gốc: trừ đủ cước thuê bao và duy trì dịch vụ cho khách hàng.

Đối với các thuê bao không có đủ tiền trong tài khoản gốc:

Thuê bao đang sử dụng gói Mimax, Dmax, Dmax200: không trừ tiền cước thuê bao, hủy dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng muốn sử dụng phải đăng ký lại dịch vụ. Thực hiện nhắn tin thông báo cho khách hàng trước và sau khi hủy.

Thuê bao đang sử dụng các gói còn lại: không trừ tiền cước thuê bao, không cộng lưu lượng miễn phí và cước lưu lượng sử dụng là 2.5đ/10KB


Cụ thể:

Trường hợp 1: Tài khoản gốc < cước thuê bao - Không trừ tiền cước thuê bao, không cộng lưu lượng - -Đối với gói Mimax, Dmax, Dmax200: Hủy dịch vụ Mobile Internet của khách hàng. Đối với các gói khác: giữ nguyên gói Data, cước lưu lượng 2,5đ/10KB

Trường hợp 2: .Tài khoản gốc >= cước thuê bao - Trừ đủ cước thuê bao, cộng lưu lượng miễn phí theo chính sách gói Data - Giữ nguyên gói Data

Trường hợp 3: thuê bao Học sinh, Sinh viên, Ciao đăng ký gói Mimax, Dmax, Dmax200 nếu khi gia hạn nếu không đủ tiền trong tài khoản gốc sẽ không bị hủy dịch vụ Mobile Internet mà được chuyển về gói Data mặc định.


Nguồn: 19008198

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement