Phần mềm hữu ích với Internet
By tatca_laem
By Brentyn
By girl_l0v3_00
#623743 Quá dễ, tấm ảnh bìa của nó chứ gì.

Link đây, xem mà làm theo, cơ mà trò này chả có gì thú vị nhã@@
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By mattroimocphiadong_87
#623744 bạn click chuột phải vào ảnh bìa của nó save image rồi bạn vào fb của bạn, vào phần thay đổi ảnh bìa, chọn tập tin tải lên, chọn bức ảnh vừa mới tải về, điều kì diệu sẽ xảy ra tên hiển thị fb của bạn sẽ đổi màu
By Torey
#623745 bạn click chuột phải vào ảnh bìa của nó save image rồi bạn vào fb của bạn, vào phần thay đổi ảnh bìa, chọn tập tin tải lên, chọn bức ảnh vừa mới tải về, điều kì diệu sẽ xảy ra tên hiển thị fb của bạn sẽ đổi màu Tên hiển thị FB của bạn sẽ đè lên tên của nó
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement