Phần mềm hữu ích với Internet
By ha_be
#623680

Giờ khuyến mãi: lúc 10:00 ngay 31 tháng 5 năm 2013 đến ngày 01 tháng 6 năm 2013 24:00

Sản phẩm quà tặng: Kaspersky Anti-Virus 2013 (một phiên bản năm)

Mã kích hoạt sản phẩm sẽ được gửi đến trình e-mail của bạn hộp thư thông tin, tất cả các địa chỉ e-mail chỉ có thể nhận được một mã kích hoạt.
chú ý : kích hoạt trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 1

Bước 2 như hình là ok tắt đi

Kết quả

lưu ý KEY không gửi ngay mà sẽ nhận được ~ 6 tiếng nhé nếu nhận KEY mà kích hoạt sau ngày 1-7 là hết tác dụng , không quan tâm bạn gét tàu kựa nhưng nó cho 1 năm sử dụng KEY CODE tội gì không làm vài chục cái Mail mà nhận KEY cho bạn bè dùng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By boyhangkhungtimgirlhiphop
#623750 Thank for sharing!

CHo hỏi là cái số :
Code: 13912345678 điền 1 số bất kì cũng được hả pro
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement