Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_dethuong_dangyeu_kuazai_265
#623177 khi mình vào facebook pằn FF thì không thể click vào các nút trên thanh kông kụ màu xank (Search, Home, Trang cá nhân, Friends ...) kủa fb được

bình thường khi rà chuột vào đó nó sẽ hiện thành bàn tay mà jờ hông hiện luôn

nhấn vào hông ra z hếc

như nhấn vào cục gạch z đó

bạn nào biết cách sữa thì júp mình với ~~"
By traitimcuada1512
#623190 Cho cái hình lên, nói thế ai hiểu được, viết tiếng việt vào, đọc mỏi cả mắt @@
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement