Phần mềm hữu ích với Internet
By i_love_you01081989
#621753 e trong nước mà chưa bao giờ lên nỗi 600 cả bác trong nước mà dow thảm vậy ít cũng phải được 600Kb/s chứ, thỉnh thoảng mát zời mình dow được hơn 700Kb/s hem biết sao. Mạng thì ổn mỗi tội cái modem cùi xài 3 năm mà nó eo' cho đổi cái mới mới đau chứ
By Garnell
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement