Phần mềm hữu ích với Internet
By be_boy_17_6_1991
#621852 sau khi chỉnh theo sự chỉ bảo của bạn TraiBao thì kết quả như vầy:


(Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)


===> Như vậy đã nhanh chưa ạ? Bạn dùng ADSL hay Cáp Quang?

Nếu là ADSL thì được rồi!

TTL cao vật vã!

Unscaled RWIN bé xiu xíu!
By kittyphuongnguyen
By sunnylee55
#621871 bạn ơi mình tìm không ra mtu va mss

nãy giờ mình lục tung cáu modem ma k gap dc Interface Setup -> Internet!

TCP MSS Option!

TCP MTU Option!


Nếu không có thì chắc modem bạn không có!

Khỏi chỉnh!
By hanakjmj7591
#621874 « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2013.05.26 06:36

IP address: 113.170.xx.xx

Client OS/browser: Windows XP (Firefox 21.0)


TCP options string: 020405ac0103030101010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 128480 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)

Unscaled RWIN : 64240

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 5139kbps (642KBytes/s)

BDP limit (500ms): 2056kbps (257KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 46

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0)
By yu_sona87
#621875 « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2013.05.26 06:36

IP address: 113.170.xx.xx

Client OS/browser: Windows XP (Firefox 21.0)


TCP options string: 020405ac0103030101010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 128480 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)

Unscaled RWIN : 64240

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 5139kbps (642KBytes/s)

BDP limit (500ms): 2056kbps (257KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 46

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0) Mặc dù TCP Window chưa tối ưu nhưng không sao cả! Bạn cứ yên tâm dùng nhé!
By ngoc_xinh_nl
#621877 thank bạn.

dùng thì vẫn được nhưng nó chậm we nên hơi bực vậy thui.

dù sao cũng Thank bạn nhìu
Kết nối đề xuất: