Phần mềm hữu ích với Internet
By o0_permanentlove_0o
By no_mercy9080
#621721 « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2013.05.26 05:49

IP address: 113.170.xx.xx

Client OS/browser: Windows XP (Firefox 21.0)


TCP options string: 020405ac0103030101010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 128480 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)

Unscaled RWIN : 64240

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 5139kbps (642KBytes/s)

BDP limit (500ms): 2056kbps (257KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 46

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0)
By yuumi_yuumiko
#621723 Tested on: 2013.05.26 05:52

IP address: 113.169.xxx.x

Client OS/browser: Windows 7 (Firefox 20.0)


TCP options string: 020405780103030201010402

MSS: 1400

MTU: 1440

TCP Window: 65800 (multiple of MSS)

RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)

Unscaled RWIN : 16450

Recommended RWINs: 64400, 128800, 257600, 515200, 1030400

BDP limit (200ms): 2632kbps (329KBytes/s)

BDP limit (500ms): 1053kbps (132KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 109

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0) Có chậm không vậy bạn?
By ho_le2003
#621724 « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2013.05.26 05:49

IP address: 113.170.xx.xx

Client OS/browser: Windows XP (Firefox 21.0)


TCP options string: 020405ac0103030101010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 128480 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 1 bits (2^1=2)

Unscaled RWIN : 64240

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 5139kbps (642KBytes/s)

BDP limit (500ms): 2056kbps (257KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 46

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0) Cậu có dùng CfosSpeed ko?
By [email protected]
#621725 hồi đó cũng bị như z mak giờ hết rồi, mấy bữa nay chuyển sang tình trạng rất hay rớt mạng, cứ khoảng 1h là rớt 1 lần, k dám đánh LM lun sợ afk giữa trận :3
By kileflyconangthichketban
#621728 không bạn. dùng 1 cái không dc ha? Dùng 1 cái hay 2 cái cũng được!

Đã reboot lại chưa?

TCP Window: 128480 (NOT multiple of MSS)

Unscaled RWIN : 64240

Chưa được!
By lamthaithien_pt
#621729 sau khi chỉnh theo sự chỉ bảo của bạn TraiBao thì kết quả như vầy:
Tested on: 2013.05.26 06:13

IP address: 113.169.xxx.xxx

Client OS/browser: Windows 7 (Firefox 20.0)


TCP options string: 020405ac0103030201010402

MSS: 1452

MTU: 1492

TCP Window: 66792 (multiple of MSS)

RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)

Unscaled RWIN : 16698

Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208

BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)

BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 110

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0) (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)


===> Như vậy đã nhanh chưa ạ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement