Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#621685 Hiện nay Server máy chủ Fshare đang bị lỗi hay làm sao đó. Vì vậy những ai đang sử dụng dịch vụ lưu trữ Fshare hãy cẩn thận không lên đổi mật khẩu. Nếu đổi mật khẩu bằng bất cứ hình thức nào (thay đổi cài đặt mật khẩu,gửi email thay đổi mật khẩu,trả lời câu hỏi bảo mật để thay đổi mật khẩu) thì vẫn thay đổi được bình thường. điều không bình thường ở đây chính là; sau khi đổi mật khẩu thành công thì bạn không thể nào đăng nhập lại được nữa,không thể đăng nhập bằng mật khẩu cả mới và cũ.lúc đó thì chỉ có nhìn mà khóc.

tui đã bị dính trưởng này với 5 tài khoản. 2 tài khoản Vip (tài khoản chính để lưu dữ liệu) và 3 tài khoản Free dùng để test .tui đang liên hệ với trung tâm hỗ trợ nhưng bên đó hỗ trợ trợ kém lắm.


các bạn hãy cẩn thận không thì lại gặp phải tình trạng giống như Tôi
By phu_cuong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement