Phần mềm hữu ích với Internet
By keely_knk
#621260 chào mừng đến topic của mình: để được giúp đỡ nhiệt tình
By angel_sun1996
#621261 Mệt quá!

Các phần mềm cần thiết:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 1: Cài VirtualBox

Bước 2: Cài Android: Thực hiện theo hướng dẫn ở đây:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 3: Vào Android, vào mạng, down 4 file ở trên kia về

Bước 4: Cài Root_Explorer

Bước 5: Mở Root_Explorer vào System, click chuột phải vào app và framework chọn permission, tích vào toàn bộ các ô trống ở 3 cột bên trái. Cột cuối cùng bên phải bỏ qua.

Bước 6: Vẫn trong Root_Explorer vào Sdcard/Download chép com.dropboxpartner.jar vào framework; Dropbox.apk và DropboxOOBE.apk vào app. Chọn permission các file này giống các file còn lại trong thư mục.

Bước 7: Tắt Adroid khởi động lại sẽ có DropBox để đăng ký. bạn ơi giúp mình cái.

mình vào androi thì download được 3/4 file cần thiết còn file com.dropboxpartner.jar thì không tài nào download được.bạn giúp mình vấn đề này với.thank
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement