Phần mềm hữu ích với Internet
By nguonbatthien
#621220 Hồi bữa có bạn post hướng dẫn lấy 50GB Dropbox qua máy ảo Android mà đâu mất tiu rồi, có ai còn link không chỉ mình với. Link ở dropbox ấy (không phải ở google)
By january.alone
#621251 Hồi bữa có bạn post hướng dẫn lấy 50GB Dropbox qua máy ảo Android mà đâu mất tiu rồi, có ai còn link không chỉ mình với. Link ở dropbox ấy (không phải ở google) làm để làm gì cách này chỉ tồn tại trong vòng 2 năm... hết 2 năm định bỏ tiền ra duy trì sao?
By boo_xig
#621252 làm để làm gì cách này chỉ tồn tại trong vòng 2 năm... hết 2 năm định bỏ tiền ra duy trì sao? Xài tạm 2 năm thôi. 2 năm sau chẳng nhẽ không có chương trình khác
By KelVin_KelVin
#621257 Mệt quá!

Các phần mềm cần thiết:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 1: Cài VirtualBox

Bước 2: Cài Android: Thực hiện theo hướng dẫn ở đây:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 3: Vào Android, vào mạng, down 4 file ở trên kia về

Bước 4: Cài Root_Explorer

Bước 5: Mở Root_Explorer vào System, click chuột phải vào app và framework chọn permission, tích vào toàn bộ các ô trống ở 3 cột bên trái. Cột cuối cùng bên phải bỏ qua.

Bước 6: Vẫn trong Root_Explorer vào Sdcard/Download chép com.dropboxpartner.jar vào framework; Dropbox.apk và DropboxOOBE.apk vào app. Chọn permission các file này giống các file còn lại trong thư mục.

Bước 7: Tắt Adroid khởi động lại sẽ có DropBox để đăng ký.
By emcohieulonganh1225
#621259 sao vào androi không down được file comdropboxparner.jar đó nhỉ?

kể cả up lên gmail từ pc rồi vào androi down hay down từ dropbox cung không down dc.

Giúp me.thank

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement