Phần mềm hữu ích với Internet
By Bromleah
#621204 Làm ntn đây Khi nào nó gữi mail về r` mình mới được đổi tên à? Đúng rùi bạn nó sẽ gửi về Mail và xác nhận Bạn có muốn thay đổi hay không Mình đã test rùi bạn yên tâm đi giống cmnd là như thật luôn...
By lovelucasgrabeel_94
#621205 Bạn nào rảnh thì làm luôn mặt sau giấy chứng minh nhân dân nha...

Mình chỉ làm tới đây thui...
By [email protected]
#621207 Mấy bác cứ nói đùa Mình mà up mặt sau là đi tù như chơi....

Tội tuyên truyền làm giả giấy tờ ...

“Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hay giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hay sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hay công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hay bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Gây hậu quả nghiêm trọng;

D) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.” Có cái luật này nữa cơ ak...vãi thế
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement