Phần mềm hữu ích với Internet
By kun_xynk
#620465 Tình hình nhà xài ADSL Viettel , sử dụng MODEM TP link 4c , 1 cổng chia ra cục hub 8c ( chia ra nhiều máy + 1c Modem WIFI TPlink gắn trên sân thượng để 2 tầng trên xài ) , 1c chuyên biệt coi NexTTV => còn 2 cổng dư trên MODEM .


Bây giờ muốn gắn thêm cái Modem Wifi Tenda W311R để xài WIFI phòng khách , nhưng khi gắn cái MODEM này vào cái MODEM TP link 4c thì kết nối internet không được ( tất cả các máy không thể kết nối được lun ) , nhìn trên MODEM TP link 4c chỉ còn có 2 đèn sáng là đèn Power + đèn ADSL , cái đèn internet tắt lịm lun .


Khi mà tháo cái Modem Wifi Tenda W311R ra khỏi cái MODEM TP link 4c thì trở lại bình thường .


Không biết tình trạng này là bị gì , nhờ các bạn trợ giúp em , xin Thank !

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Egan
#620602 Tình hình nhà xài ADSL Viettel , sử dụng MODEM TP link 4c , 1 cổng chia ra cục hub 8c ( chia ra nhiều máy + 1c Modem WIFI TPlink gắn trên sân thượng để 2 tầng trên xài ) , 1c chuyên biệt coi NexTTV => còn 2 cổng dư trên MODEM .


Bây giờ muốn gắn thêm cái Modem Wifi Tenda W311R để xài WIFI phòng khách , nhưng khi gắn cái MODEM này vào cái MODEM TP link 4c thì kết nối internet không được ( tất cả các máy không thể kết nối được lun ) , nhìn trên MODEM TP link 4c chỉ còn có 2 đèn sáng là đèn Power + đèn ADSL , cái đèn internet tắt lịm lun .


Khi mà tháo cái Modem Wifi Tenda W311R ra khỏi cái MODEM TP link 4c thì trở lại bình thường .


Không biết tình trạng này là bị gì , nhờ các bạn trợ giúp em , xin Thank ! Kiểm tra coi IP của 2 cái có trùng nhau không?
By nhokGa_loveGirl
#620605 không biết nói cho các bạn hiểu :


+ Cái MODEM chính là TP LINK 4c , 1c chia ra HUB 8c , trong cái HUB chia ra nhiều đường dây và có cắm 1 đường dây cho cái TP LINK WIFI ( xài vẫn bình thường phát cho tầng 2 và tầng 3 xài OK )


+ Giờ gắn thêm cái TENDA zô cái HUB 8c đó thì xài không dc , nhờ các bạn chỉ gíup cách SET ip cái TENDA w311 ( 1 cách chi tiết ) để xài cho p khách .


+ đã thử set ip cho cái tenda , gắn zô cái HUB đèn trên tenda nó chớp tắt tất cả các đèn hoài , sóng WIFI vẫn có nhưng bị dấu chấm cảm vàng không zo mạng được !
By hantinh_handoi_hanluoncanguoi
#620606 Tắt DHCP trên Access point Tenda đi. Gắn dây mạng vào cổng vàng, đừng gắn vào cổng xanh. Như vậy là được.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement