Phần mềm hữu ích với Internet
By peng0c_15
#619701 Bạn ơi xem lại ngày giờ hệ thống máy tính chuẩn chưa nhé.... có luôn rồi bạn, update lại rồi vẫn thế

chả hiểu bị gì nữa
By Drudwas
#619702 Bạn ơi xem lại ngày giờ hệ thống máy tính chuẩn chưa nhé....

Thử quét virus thế nào nhé...? Or cài windows lại cho nhanh bạn ơi.... windows mới mà bạn
By nudeman200026
#619709 Tools -> Option -> Tab Content -> Bỏ check dòng Block Pop-up Windows vừa làm thử vẫn không đượcbác thử cài lại soft xem sao

qua dùng thử 1 mạng khác nữa biết đâu lại do mạng nhà bác

thử luôn rồi bạn, lên lết máy qua mấy quán cafe rồi vẫn thế
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement