Phần mềm hữu ích với Internet
By linhkent0501
#618941 Số là mình có 1 tài khoản youtube với đăng ký email là ***@yahoo.com.vn (đăng ký từ hồi yahoo còn đang bá đạo ), mình đã upload lên đấy khá nhiều video


Sau này có Gmail thì mình dùng ***@gmail.com là email chính, đồng bộ mọi thứ với gmail, bây giờ có cách nào để chuyển hết cái chỗ video ở tài khoản đăng ký bằng email yahoo kia sang gmail được không? kiểu như sát nhập tài khoản ý chứ upload lại chắc mệt nghỉ


Mình vào phần thay email "Địa chỉ email chính" thì nó báo là "Xin lỗi, không cho phép sử dụng địa chỉ Gmail làm địa chỉ chính cho tài khoản này"


Bác nào biết cách chỉ giáo mình với, thanks các bạn nhiều nhiều
By Rennie
#618947 Số là mình có 1 tài khoản youtube với đăng ký email là ***@yahoo.com.vn (đăng ký từ hồi yahoo còn đang bá đạo ), mình đã upload lên đấy khá nhiều video


Sau này có Gmail thì mình dùng ***@gmail.com là email chính, đồng bộ mọi thứ với gmail, bây giờ có cách nào để chuyển hết cái chỗ video ở tài khoản đăng ký bằng email yahoo kia sang gmail được không? kiểu như sát nhập tài khoản ý chứ upload lại chắc mệt nghỉ


Mình vào phần thay email "Địa chỉ email chính" thì nó báo là "Xin lỗi, không cho phép sử dụng địa chỉ Gmail làm địa chỉ chính cho tài khoản này"


Bác nào biết cách chỉ giáo mình với, thanks các bạn nhiều nhiều bạn thử add thêm tk gmail lam mail phụ thôi
By dunghoivisao
#618948 bạn thử add thêm tk gmail lam mail phụ thôi mình thấy chỉ có mục "Thêm địa chỉ thay thế mới" thôi, mình thử thêm cái gmail nhưng nó cũng báo là "Bạn không thể liên kết một địa chỉ Gmail với Tài khoản Google"
By Boyd
#618949 mình thấy chỉ có mục "Thêm địa chỉ thay thế mới" thôi, mình thử thêm cái gmail nhưng nó cũng báo là "Bạn không thể liên kết một địa chỉ Gmail với Tài khoản Google" bạn để tk gmail là chính , yahoo là phụ;

đăng nhập tk gmail add yahoo
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement