Phần mềm hữu ích với Internet
By guitar83vn
#618248 Mạng mình VNPT, mọi ngày vẫn vào face được không cần gì hỗ trợ, nhưng hôm nay bỗng dưng không vào được !!!

Mình định đổi DNS nhưng sợ ảnh hưởng tới tốc độ download với tốc độ INternet hiện tại

Vậy nếu thay đổi DNS có làm ảnh hưởng tới tốc độ Internet không ?
By anthikimngoc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement