Phần mềm hữu ích với Internet
By hai_yen140488
#618218 có thể FB tạm thời khóa chức năng chèn icon chát. Bạn chờ 1 thời gian nữa xem sao tks, để mình chờ O.O
By mvpr45
#618219 Vào ảnh nó hiện:

Nội dung này hiện không khả dụng

Trang bạn yêu cầu không thể hiển thị ngay bây giờ. Có thể nội dung này tạm thời không khả dụng, liên kết bạn đã nhấp vào có thể đã hết hạn, hay có thể bạn không có quyền xem trang này.


P/s: Bạn thử xóa cache và cookie xem có được k nhé. Mình thử xóa ời nhưg không được, hi, up lại ảnh rồi đó bạn
By titi_to45
#618220 zzzzzzzz cứu vs =.=
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement