Phần mềm hữu ích với Internet
By sep_truong
#614774 có download cái file từ rapidgator.net về, file dạng exe, down xong gỡ hết, nhưng tuy nhiên trong chrome, khi mở tab mới thì nó ra trang search easylife

có ai biết cách khắc phục không giúp em với, tìm cách gỡ mãi mà không được
By anhchangcodon_boymylove
#614775 tuỳ chỉnh -> cài đặt -> quản lý công cụ tìm kiếm -> chọn mặc định tìm kiếm mà bạn muốn

tiện ích mở rộng-> del hết đi

cài đặt->mở trang hay tập hợp trang cụ thể->del hết
By Sty]es
#614776 tuỳ chỉnh -> cài đặt -> quản lý công cụ tìm kiếm -> chọn mặc định tìm kiếm mà bạn muốn

tiện ích mở rộng-> del hết đi

cài đặt->mở trang hay tập hợp trang cụ thể->del hết không phải bạn ơi, lúc mình đang xài, rồi Ctrl + T ra tab mới là nó hiện ra cái tìm kiếm easylife, lúc trước là không ra 1 web gì, ra cái google store, Gmail, ...
By pinkysmile99
#614779 b1. tắt chrome

b2->>> C:\Users\UserName\AppData\Local\Google\Chrome\Appl ication\User Data sau đó đổi tên file "Default" -->"x"

b3.sau đó chạy lại chrome 1 file "Default" mới sẽ được tạo ra

nếu không hết thì xóa file "Default" đổi tên file "x" ban đầu về lại thành "Default"
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement