Phần mềm hữu ích với Internet
By Fonzell
#614772 Hiện nay thì số lượng người dùng D-Com 3G Viettel khá là nhiều. Bởi vì tính tiện dụng và giá cước hợp lý của nó. Có hai gói cước Mimax(50 k/thang) và Dmax(120 kb /tháng).Sau khi dùng hết 500 MB(Mimax) và 200MB(Dmax) bạn sẽ bị bóp băng thông.Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cách phá băng thông mạng Viettel trên Ubuntu.

Đầu tiên các bạn cắm Dcom đợi 5 giây để Ubuntu nhận Dcom.Bạn nhấp vào biểu tượng kết nối Internet đợi hiện lên Kết nối di động băng thông rộng mới.Chọn sửa kết nối.
Bước 2:Bạn chọn thêm tại tab Di động băng thông rộng
Bước3: Bạn chọn Technology Mobile Connect và chọn tiếp tục.
Bước 4:Bạn chọn Việt Nam và tiếp tục.
Bước 5:Bạn chọn Viettel và tiếp tục
Bước 6:Bạn chọn gói cước Mobile Internet và tiếp tục.
Bước 7: Bạn chọn Kiểu kết nối là 2G(GPRS/EDGE) và Chọn lưu
Giờ đây bạn có kiểu kết nối 1 là 2G.
Bước 8:Bạn thực hiện tương tự bước 2-6

Bước 9:Bạn chọn Kiểu kết nối là Ưu tiên 3G(UTMS/HSPA)
Chọn lưu lại.

Bây giờ bạn có kết nối 2 là 3G.
Bước 10: Bạn chọn Viettel Mobile Internet 1 và kết nối.
Bước 11:Bạn chọn ngắt kết nối.
Bước 12:Bạn chọn kết nối Viettel Mobile Internet 2 và kết nối.

Sau khi kết nối bạn đã phá băng thông thành công.
Bây giờ bạn vào Zing.mp3 Down một bài hát thử để cảm nhận sự thay đổi nhé.

Vì Ubuntu Chưa có ADTC nên đối với Dmax sau khi bạn dùng hết 200MB bạn chọn Kết nối 1 sau đó ngắt kết nối và chọn lại kết

nối 2.

Đối với Mimax các bạn chịu khó sau khi dùng hết 50MB lại làm tương tự chuyển từ 2G về 3G nhé.


Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement