Phần mềm hữu ích với Internet
By Eus
#614740 mạng mình gói ADSL 8MB FPT .

cái này là thông số đo được của TCP/IP

« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »

Tested on: 2013.05.12 23:37

IP address: 42.119.xxx.xxx

Client OS/browser: Windows XP (Firefox 20.0)


TCP options string: 020405780103030201010402

MSS: 1400

MTU: 1440

TCP Window: 261360 (NOT multiple of MSS)

RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)

Unscaled RWIN : 65340

Recommended RWINs: 64400, 128800, 257600, 515200, 1030400

BDP limit (200ms): 10454kbps (1307KBytes/s)

BDP limit (500ms): 4182kbps (523KBytes/s)

MTU Discovery: ON

TTL: 47

Timestamps: OFF

SACKs: ON

IP ToS: 00000000 (0)


Mình cần các bạn tối ưu giùm để chinh TCP OP

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement