Phần mềm hữu ích với Internet
By VboyTeen_FC
#613142 Thiết lập trước đây của mình mỗi khi khởi động trình duyệt hay mở tab mới là "Mở trang trống" (blank page).

sơ xuất bị cái phần mềm "ăn hôi", giờ mỗi khi khởi động trình duyệt hay mở tab mới nó lại ra cái link "http://websearch.lookforithere.info/?r=2013/05/10", rất là ức chế.

Mình đã thử vào thiết lập trang chủ, cài đặt khi mở tap/khởi động là mở tab trắng, nhưng sau đó nó lại load trang này >"<

Có ai biết cách nào để cài đặt lại không ạ?

Mình đang dùng FF 21 và Chrome
By Cristian
#613189 Thiết lập trước đây của mình mỗi khi khởi động trình duyệt hay mở tab mới là "Mở trang trống" (blank page).

sơ xuất bị cái phần mềm "ăn hôi", giờ mỗi khi khởi động trình duyệt hay mở tab mới nó lại ra cái link "http://websearch.lookforithere.info/?r=2013/05/10", rất là ức chế.

Mình đã thử vào thiết lập trang chủ, cài đặt khi mở tap/khởi động là mở tab trắng, nhưng sau đó nó lại load trang này >"<

Có ai biết cách nào để cài đặt lại không ạ?

Mình đang dùng FF 21 và Chrome Bạn thử xóa sạch trình duyệt rồi cài lại đi. Mình cũng từng bị, sau khi xóa cài lại thì k còn nữa.
By Saber
#613190 chính xác là cái này rất ức chế, có tùy chọn cỡ nào nó cũng mở cái trang đó, mình thử hoài, vọc hết cái cài đặt mà hok tìm được cái chổ nào tắt cái ưeb này,chỉ còn cách gỡ bỏ cài lại thôi
By kt_kute_kt
#613193 xoá cái mở rộng tiện ích mà liên quan đến cái trang Home đó đi, sau đó vào thiết lập trang chủ lại là dược Trong tiện ích mở rộng không có "hàng lạ" bạn ơi. Nó chỉ có những cái của mình đã cài, còn không thấy xuất hiện bất cứ cái lạ nào.

Có lẽ nào mà phải cài lại cả 2 trình duyệt
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement