Phần mềm hữu ích với Internet
By kakapyl
#613118 hiện tại em có đứa cháu ở nhà nó mê máy tính lắm mà tuổi còn nhỏ quá em sợ không tốt và ảnh hưởng đến nó. Các pro có ai chỉ em cách nào chặn được hay phần mềm nào hạn chế được việc này không Thank nhiều nhiều!
By Dermot
#613119 Chặn truy cập các trang web bằng file host. =>> Bạn phải là người "chuyên" về cái này mới biết được nên cho vào những trang nào?

Một vài tiện ích của Antivirus như KAV cũng giúp bạn về cái này thì phải.
By ngochankha
#613121 xài tường lửa Zone Alarm có mục Parental Control chặn được những những trang web như trên,ngoài ra còn có cài pass cho mục đó để người khác không tắt chức năng đó được
By luuviethung.hung
#613122 Bước 1 : tìm cách chặn trước, cài addblock vào trình duyệt hạn chế quảng cáo khiêu d*m hay hiện ra. Chặn bằng file host, bằng phần mềm antivirus (chức năng parent control, quyền quản lý của cha mẹ)


Bước 2 : Cài thêm addon vào trình duyệt nhé, nó quản lý và ghi lại tất cả các trang đã truy cập.


Bước 3 : Lâu lâu vô kiểm tra xem nó có truy cập vào trang web bậy bạ nào không.


PS : tốt nhất nếu không cần thiết thì đừng mắc mạng internet, ra biển thì phải bị ước thôi, chỉ là sớm muộn
By meokonk
#613126 Chà chỉnh file host cái này mới ah em không rành rồi! còn dùng AV thì AV nào có quyền chặn được các trang web mình hiệu chỉnh nhỉ?? Ai pro tư vấn với
By hunter_love_1232000
#613127 Đối với Windows: file hosts được đặt tại "%Systemroot%\system32\drivers\etc\hosts"

Chú ý: Trong hầu hết các trường hợp, nó luôn nằm ở: "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement