Phần mềm hữu ích với Internet
By dark369_963
#612257 Em dùng mạng VNPT gói 275k, dùng 1 mình 1 mạng. Trước dùng modem lúc bắt mạng nó KM là Planet, hôm qua mới thay modem vì modem kia hỏng rồi, thay bằng cái TP-Link 8817. Số là trước đây thì download cứ ~400-500 kb/s. Giở download chỉ tầm ~100kb/s. Các thánh giúp em tý??

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tinh_le65
#612364 Lấy tờ đăng kí mạg ra xem user password, mở google lên gõ cấu hình mạng vnpt, xong để đấy, lấy cái que chọc vào lỗ rs modern, xong cắm dây mạng vào, lúc đầu nó chưa nhận mạng do chưa cấu hình mạng, xem hướng dẫn để cấu hình. Xong.

Còn xài modern nào thì vào 192.168.1.1 là của modern đấy, lắp md cua fpt thì vào trang cấu hình của fpt...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement