Phần mềm hữu ích với Internet
By Webbe
#612256 sao mình dùng prõy phát wifi không được nhỉ mà dùng kết nối bình thường thì phát wifi máy khác nhận được thoải mái, nhưng mạng bị bóp (:

có cách nào dùg connectify cho mạng proxy không m.n

p/s: mình dùng Mimax viettel, dùng proxy
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement