Phần mềm hữu ích với Internet
By neverlove311
#612250 tình hình là máy em dạo này hay bị lỗi cái trò chuyện bằng video trong google mail dùng chrome tự nhiên nó bị lỗi, không gọi được nữa, em cài lại nó báo lỗi 1603, anh chị nào đã từng bị đã khắc phục được giúp em với, em Thank nhiều
By tieuquytv
By tranduyanhlaai
#612380 Gỡ GC, cả cái tools mà bạn đang dùng cùng với GC ra rồi xem sao
tình hình là em đã dùng hết 30ngày các bản gỡ tận gốc miễn phí, TU, revo.. lên không làm sao gỡ tận gốc được, giờ không biết khắc phục thế nào, nếu ace nào có bản Cr-ack đầy đủ, cho em em xin cảm ơn
By cop_con86
#612381 tình hình là em đã dùng hết 30ngày các bản gỡ tận gốc miễn phí, TU, revo.. lên không làm sao gỡ tận gốc được, giờ không biết khắc phục thế nào, nếu ace nào có bản Cr-ack đầy đủ, cho em em xin Thank Đao lốt hia
By thienduongchiconthieubongem
#612382 Đao lốt hia
rất tiếc là không Cr-ack dc, nhưng lại dùng thử được 30 ngày, đã gỡ ra cài lại, ok, nhưng sau khoảng 2tuân là lại bị. nản quá, có cách nào khác không bạn ơi?
By Brit
#612383 rất tiếc là không Cr-ack dc, nhưng lại dùng thử được 30 ngày, đã gỡ ra cài lại, ok, nhưng sau khoảng 2tuân là lại bị. nản quá, có cách nào khác không bạn ơi?

Lỗi Total hay lỗi plugin? Nếu lỗi plugin thì...

.

.

.

.

Bạn thử dùng bản cũ GC xem ổn hơn không?
By limcaonlylove
#612386

Lỗi Total hay lỗi plugin? Nếu lỗi plugin thì...

.

.

.

.

Bạn thử dùng bản cũ GC xem ổn hơn không?
Lỗi plugin, thi thoảng nó lại lỗi, chỉ dùng mấy phần mềm để gỡ tận gốc, rồi cài lại mới được
Kết nối đề xuất: