Phần mềm hữu ích với Internet
By zozo_pro
#612396 dùng nokia pc suite để dùng nhé bạn kết nối pc và phone bằng cáp hay bằng blutooth cũng dc tốt nhất là cable nhé chú ý cước GPRS/EDGE rất tốn đó đó là cách kết nối với PC hay laptop roài. Giờ bác đăng ký GPRS/EDGE của Viettel là rẻ tương đương với 3G rồi. Vì Viettel mới thay đổi chính sách hợp nhất 2G và 3G. Như vậy chi phí 2G đã rẻ tương đương 3G roài. Trước đây 3G giá rẻ hơn 2G
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement