Phần mềm hữu ích với Internet
By so_khanh
#611171 Hiện nay trong điện thoại của mình đang có 5 ứng dụng nhắn tin miễn phí sau:


- Zalo

- Line

- Kakao Talk

- Whapsaap

- Viber


Trong 5 ứng dụng này thì các bạn đang sử dụng cái nào?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Seamus
#611186 Về khoản nhắn tin thì vote 1 vé cho Zalo, khoái nhất là khoản tin nhắn thoại và vẽ tay
By moody_babe
#611189 Danh bạ bị ngược sao ta? Mình dùng thấy cách sắp xếp danh bạ của Zalo rất dễ quản lý mà.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement