Phần mềm hữu ích với Internet
By tuenv2000
#611168 Chuỗi Sự Kiện Chào Đón Máy Chủ Chu Tước


server-moi.jpgTHĂNG CẤP NHẬN EXP

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013


tang kn.jpg


Trong thời gian trên khi nhân vật của bạn ở server mới Chu Tước đạt lv 34 sẽ được nhận ngay 400 triệu exp.


NHÂN 10 KINH NGHIỆM KHI TRAIN QUÁI

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013


Trong thời gian diễn ra sự kiện khi train quái bạn sẽ nhận được kinh nghiệm gấp 10 lần so với mốc kinh nghiệm nhận được bình thườngTHẬP ĐẠI CAO THỦ

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 nhân vật có tổng số điểm Chiến lực nằm trong TOP 10 của server sẽ nhận được các giải thưởng:
THẬP ĐẠI TÔNG SƯ

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 nhân vật có Cấp độ nằm trong TOP 10 của server sẽ nhận được các giải thưởng:


THẬP ĐẠI LINH THÚ

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 nhân vật sở hữu Linh thú nằm trong TOP 10 của server sẽ nhận được các giải thưởng:


THẬP ĐẠI THẦN KHÍ

♦ Bắt đầu: 04/04/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 nhân vật sở hữu Thần khí nằm trong TOP 10 của server sẽ nhận được các giải thưởng:


THẬP ĐẠI TỌA KỴ

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 nhân vật sở hữu Tọa kỵ nằm trong TOP 10 của server sẽ nhận được các giải thưởng:


TẶNG 50% GIÁ TRỊ THẺ NẠP

♦ Bắt đầu: 04/05/2013.

♦ Kết thúc: 23h59’ ngày 11/05/2013


Trong thời gian diễn ra sự kiện với mỗi thẻ nạp vào server Tam Giới sẽ được tặng thêm 50% giá trịBQT Loạn Tam Giới

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement