Phần mềm hữu ích với Internet
By vay_xep_li2007
By dhs211
#610425 Làm sao để download trên Safeshared.com vậy ?, thấy trên trang web chỉ có chỗ để upload không à! ơ bạn này vô thẳng trang chủ thì có gì download chỉ có upload thôi

Download là khi bạn lick vào 1 file đã upload trên safeshared.com là có link file hay link do safeshared.com set ra dùng để download
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement