Phần mềm hữu ích với Internet
By dauanvietgroup
#609629 Ko được bạn ơi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By rong_con_codon_90
#609630 Cách này có lâu rồi, mấy bạn không làm được là do khi điền key xong bấm OK hay gì đấy nó hiện lên một bảng có chữ "Continue" và "Cancel" các bạn đã chon Continue. các bạn phải chọn "Cancel". khi nào có phiên bản mới thì cứ update, xong thì làm lại các bước sửa file hosts như ở trên, vì file host đã bị thay đổi, xóa 3 dòng cũ đi (lúc này ở đầu 3 dòng này có dấu #) và lại dán 3 dòng như trên vào (lại lại như ở #1)
Kết nối đề xuất: