Phần mềm hữu ích với Internet
By congchuasuhoa_234
#609694 đúng rồi. Dạo này File trên Youtube có vấn đề thật. Nếu xem trực tuyến trên youtube ở ĐPG 720-1080 thì vẫn có tiếng. Khi vào IDM dowload thì hiện ra 2 file dạng m4a và mp4. m4a mình chư down nên chưa rõ. Nhưng như mọi khi là mình down mp4. File thì có tiếng. File thì không ?! cái này chắc chắn k phải do Phần mềm đọc file mà là do chính file down về có vấn đề. Cái này mình khẳng định. Nhưng chưa rõ sao lại thế !????
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement