Phần mềm hữu ích với Internet
By hai_1312
#608774 Tình hình là máy mình không hiểu sao lâu nay dở chứng, dùng Wifi hay Dcom đều vào mạng bình thường, tuy nhiên khi cắm mạng dây vào thì k thể vào mạng được, dù máy báo là có kết nối mạng (mình dùng XP)! Mình lấy máy của bạn cùng phòng cắm vào dây mạng vẫn vào mạng được bình thường, còn khi mình cắm vào thì vẫn báo có mạng, tuy nhiên khi kiểm tra ping thì rẩt chập chờn, được 1 lúc lại request time out, và k thể vào mạng được! hiện tượng này chỉ mới xảy ra gần đây! Mong các bạn giúp đỡ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement