Phần mềm hữu ích với Internet
By thoconharu_uongvinamiu
#608706 như tiêu đề, máy chủ mình dùng windows 7, máy trạm dùng windows xp, mặc dù đã share ổ đ trên máy chủ rồi mà máy trạm vẩn không vào được, pro nào dúp với...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement