Phần mềm hữu ích với Internet
By c0ngtu_maichoi_id18online
#608858 Rất nhiều người để những link hay ở chữ ký, và cũng có link dở

Đôi khi xem chữ ký của người khác bạn sẽ được lợi nhiều đó. Nên block chữ ký theo kiểu chọn lọc thôi. Block hết chữ ký của ketnooi.com/forum sẽ là sai lầm đấy, trừ khi không muốn học hỏi thì không sao

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Afi
#608859 thế topic bàn về chữ kí hay bàn về JAV thế , block chọn lọc nhé , block tất cả là giống như voz nhìn k hay
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement