Phần mềm hữu ích với Internet
By phongcachnokia_plus
By billy6761
#608090 IDM tự bắt link mà bạn, bạn thử mở IDM ra tick lại các trình duyệt thử xem
By borain_2008
#608094 Kiểm tra lại:

- Mở IDM/ Download Option/ General/ xem có đánh dấu mấy cái trình duyệt bạn xài không?

- Đối với firefox kiểm tra phần addon xem có cập nhật IDM CC chưa.


Have a good day!
By yoyocicidaudau_nhung
#608095 nên chuyển qua firefox mỗi khi dow clip trên face, FF bắt dễ hơn, GG đôi khi hơi bị hâm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement