Phần mềm hữu ích với Internet
By ducvinh_tbvn
#607170 Máy mình trước đây dùng mạn ADSL thì vẫn bình thường. Nhưng mới chuyển sang dùng USB 3G đa mạng nhưng mình lắp sim vina thì bị như này : Hầu như các trang vào bình thường kể cả facebook. Nhưng duy nhất mình thấy trang chovinh.com là không thể vào đuwocj . Đôi khi chạy qua chương trình fake ip thì vào được nhưng cũng rất khó khăn. Anh em ai có kinh nghiệm xin chỉ giùm . Thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By puppy_s2
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement