Phần mềm hữu ích với Internet
By dinhphuonglan
By langdu_lukhach
By cartoonhy18
#607305 Tạm thời mình khoá tool lại nhé, mọi người có chạy nó cũng không lên dung lượng

Một là có thêm mail, hai là mình sẽ code lại để thêm bước active chứ để auto như hiện tại không chịu nỗi, nghẽn hết.

P/s lượng email active vẫn đổ về dồn dập, sao vẫn có người cố chạy tool nhi, không lên dung lượng đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement