Phần mềm hữu ích với Internet
By Ashkii
#607282 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

không biết bị lỗi gì Lỗi này quan trọng, nếu bị lỗi này sẽ không active được acc thứ 2 trở đi

Mình dùng windows 8, mặc định chương trình copy sẽ tạo một thư mục trong Application Data

Mình code để xoá file lưu ac trong này.
By iloveyou_forever_kn92
By ninjaninja_3456
#607286 Bác nói kĩ đi , bác nói thế em không hiểu?
Thử xem trong máy bạn có cái này không nha

C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Copy

Bởi vì Copy nó lưu thông tin ac đăng nhập ở đây
By yeunhauchuachacsongcungnhau_007
#607288 Lỗi này quan trọng, nếu bị lỗi này sẽ không active được acc thứ 2 trở đi

Mình dùng windows 8, mặc định chương trình copy sẽ tạo một thư mục trong Application Data

Mình code để xoá file lưu ac trong này. dzây là phải tải app trên coppy về rùi mới chạy chương trình ?

mình chưa cài đặt app đó
By lemintree_vn
#607291 Tool chỉ chạy trên Win8 hay chạy được hết các windows vậy nguoila ? windows 8 thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement