Phần mềm hữu ích với Internet
By cartoonhy18
#606285 Hôm trước bạn mình có mua một tên miền nhưng khi check vào whois thì không thấy ai sở hửu nó cả nên mới đang ký.Và vài ngày sau khi check thông tin trên whois thì thấy tên miền đang được rao bán bởi godady từ trước đó.Chẳng nhẻ godady nó toàn quyền quyết định và sở hữu tên miền mặc dù nó không đứng tên sao?

Hay chủ sở hữu trước đả rao bán tên miền đó ở godady.

Nhưng nếu có chủ sở hửu phải có thông tin whois trước.

Một số tên miền được rao bán với giá cao (premium) không nói vì ở đây trang nào nó củng giá vậy

NHưng mà cái này nó vẩn được rao bán giá thường ở những trang khác/

Anh em ai có kinh nghiệm chỉ giùm mình cách giải quyết với nào

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement