Phần mềm hữu ích với Internet
By smjle_sad73
#606281 mình dùng cái tool này mà cứ 50Mb là lại bị chậm xuống ! sao là tool auto mà chả thấy auto gì nhỉ?
By ho_le2003
By bell_poupee
#606347 mình cũng vậy.

cái này có lúc háck lên HSPA, có lúc cứ nằm ở EGRD 100%

sáng hôm nay connect xong 4 phút sau mới lên được HSPA. tí nữa hết 50MB kô bít có háck được kô
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement