Phần mềm hữu ích với Internet
By spy_vodoi
#606171 Mình lỡ xoá vĩnh viễn 1 thành viên trong group facebook của mình. Đến khi thêm vào lại thì nó không cho thêm vào nữa,vì nó bảo bạn đã xoá vĩnh viên. Ai có cách nào để khắc phục lỗi này chỉ mình với

Xin chân thành Thank !
By noibuonsamac001
#606349 Mình lỡ xoá vĩnh viễn 1 thành viên trong group facebook của mình. Đến khi thêm vào lại thì nó không cho thêm vào nữa,vì nó bảo bạn đã xoá vĩnh viên. Ai có cách nào để khắc phục lỗi này chỉ mình với

Xin chân thành Thank ! đầu tiên bạn vào nhóm trong face -> vào phần giới thiệu -> bạn thấy ô có ghi ( số lượng thành viên, admin và thành viên bị xoá ) -> bạn vào huỷ xoá thành viên -> là ok nhé.

ô đó cạnh ô tìm một thành viên í, và điều kiện là bạn phải là adim thì mới cho người đó vào lại nhóm nhé.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement