Phần mềm hữu ích với Internet
By bui_bay012
#605378 Mình xem đá banh trên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! , nhờ các bạn giúp mình lấy link dailymotion.com của hiệp 2 dùm mình, mình làm mọi cách mà không lấy được, mong các bạn giúp đỡ dùm.

Link của hiệp 1 là: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Collin
#605382 Daylymotion chặn đownloa nên IDM bắt link cũng không down được! Họ không cho download giống youtube nên bó tay thôi! Có cao thủ nào vào giúp được bạn thì giúp chứ mình bó tay
By ki_en
#605385 Vì nó là dạng chèn link video từ trang khác nên dùng deverloper tool trong chrome dò đến object đó rồi lấy link có dạng như trên là được

Ấn f12 rồi tìm đến thẻ nào nó bôi đen phần flash đó rồi tìm đến cái object rồi tìm là có! Đây là dailymotion thôi vì mỗi web sẽ có dạng link khác nhau
By VboyTeen_FC
#605386 Giờ nó phát theo kiểu này để chặn IDM nè
Code: http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(10)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(11)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(12)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(13)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(14)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(15)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(16)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(17)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(18)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(19)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(20)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(21)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(22)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(4)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(5)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(6)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(7)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(8)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(2756f4063fe18435c72721faade618e8)/frag(9)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hd.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(1)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(2)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(3)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(4)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(5)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
http://vid2.ak.dmcdn.net/sec(4a07c90e50897e663c95340c1866920d)/frag(6)/video/588/285/58582885_mp4_h264_aac_hq.flv#cell=akamai2
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement