Phần mềm hữu ích với Internet
By fly_bluesky_hope
#605303 tình hình là mình bị lỗi này ở một số trang web khi mở load xong thì không hiện lên, hình này xem ở máy khác thì bình thường mong các ace giúp đỡ.
By muakiniem2109
By angel_vs_baby_123456
#605340 báo cáo là bó tay.

@bboyngochiep9x,King_IOI

1 mạng mình bình thường vì vẫn coi film và cày Dota được

2 Đã cài lại windows và vẫn như thế

@sellerkis

đã kiểm tra internet option nhưng không có kết quả.

ai giúp mình với.

hỏi ngu câu này có khi nào nhà mạng chặn file ảnh không .
By vnbinhminhvn
#605341 báo cáo là bó tay.

@bboyngochiep9x,King_IOI

1 mạng mình bình thường vì vẫn coi film và cày Dota được

2 Đã cài lại windows và vẫn như thế

@sellerkis

đã kiểm tra internet option nhưng không có kết quả.

ai giúp mình với.

hỏi ngu câu này có khi nào nhà mạng chặn file ảnh không . Mình đã nói với bạn là hiện tại chưa thấy ai fix được lỗi này mà , cứ để một thời gian là nó trở lại bt
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement