Phần mềm hữu ích với Internet
By crazyfanbrucelee
#604498 Sau một thời gian hack dcom

mình thấy một hiện tượng là : thỉnh

thoảng có hôm tốc độ mạng lác cực,

6-7kb/s mặc dù hack ổn định. Mình đoán là đã bị fix chặn

băng thông theo địa chỉ Ip, thế là

mình sử dụng soft fack Ip thì tốc độ

nhỉnh hơn nhiều.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement