Phần mềm hữu ích với Internet
By lucky_star200070
#603712 chào mọi người tình hình là ...m dowload phần mềm, tất cả trình duyệt bị dính snap.do . Sau đó mình đã tháo phầm mềm snapdo đó ra (dùng Revo uninstaller Pro) xóa tận góc rồi. IE va FF đặt lại trang chủ được, còn chrome vào tập hợp trang sửa lại rồi mà khi mở chrome lên lại vẩn còn trang chủ mặc định search.snap.do???

phần tiện ích mở rộng xóa các tiện ích liên quan hết rồi!!

Ai giúp với bực cái này quá... Vào trang này xem hướng dẫn chi tiết
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Zeev
#603713 dùng phần mềm dọn rác CCleaner. chắc đk đấy. mình cũng từng bị như thế này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement