Phần mềm hữu ích với Internet
By mr_huych0u
#603734 mình cũng bị xóa 16G chắc phát hiện cùng tạo trên 1 IP mới làm lại mỗi acc một ip và 1 MAC khác nhau sai tool nguoi la rat ot
By Raedmund
#603737 các bạn ai Còn Invite được Coi em sai chỗ nào mà Nó phát hiện Ip ngay khi Em active trên máy ảo Vm Híc

1, Tạo Tài khoản mới từ link invite trên máy tính thựa có Fake ip

Vào dropbox xem thấy nó chưa phát hiện gì

2, Vào máy ảo Vm Fake ip tiếp rồi change Mac rồi xoá regedit Dropbox

3, Bật dropbox Không cần caiì đặt lên active

Ok rồi em Exit dropbox

Vào Web dropbox Thì nó phát hiện Roài, không được híc

Các cao nhân giúp với
By meocon_9x1995
#603739 các bạn ai Còn Invite được Coi em sai chỗ nào mà Nó phát hiện Ip ngay khi Em active trên máy ảo Vm Híc

1, Tạo Tài khoản mới từ link invite trên máy tính thựa có Fake ip

Vào dropbox xem thấy nó chưa phát hiện gì

2, Vào máy ảo Vm Fake ip tiếp rồi change Mac rồi xoá regedit Dropbox

3, Bật dropbox Không cần caiì đặt lên active

Ok rồi em Exit dropbox

Vào Web dropbox Thì nó phát hiện Roài, không được híc

Các cao nhân giúp với ax, mắc gì bạn làm từng cái vậy cho mắc công.

Reg acc 1 lượt (fake IP),

active 1 lượt. (làm trên VM nhớ UNlink mỗi lần active của acc trước, khỏi cần xóa registry gì hết.)

bạn thử xem sao ?

Chúc vui.
By pig_lovely
#603740 ax, mắc gì bạn làm từng cái vậy cho mắc công.

Reg acc 1 lượt (fake IP),

active 1 lượt. (làm trên VM nhớ UNlink mỗi lần active của acc trước, khỏi cần xóa registry gì hết.)

bạn thử xem sao ?

Chúc vui. Tks nhé, Thử phát Nhưng chỗ unlink đó Không hiểu
By roomykite
#603741 ax, mắc gì bạn làm từng cái vậy cho mắc công.

Reg acc 1 lượt (fake IP),

active 1 lượt. (làm trên VM nhớ UNlink mỗi lần active của acc trước, khỏi cần xóa registry gì hết.)

bạn thử xem sao ?

Chúc vui. Vẫn BỊ Ineligible Bác ơi, Không biết dropbox sao nó phát hiện ra nữa
By peheo1510
#603742 Vẫn BỊ Ineligible Bác ơi, Không biết dropbox sao nó phát hiện ra nữa Sau khi bạn active được 1 acc rùi thì vào setting advance để unlink acc đó ra. Còn nếu không có cái nào thành công hết thì bạn phải coi lại cách change MAC của bạn, nó phát hiện khi active là do Mac đó bạn à.

đổi MAC trên VM ware chỉ có tác dụng khi bạn khởi động lại máy ảo thôi à. (tắt máy ảo -> change mac -> khởi động máy ảo lên)

Thử nha.

CHúc vui.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement