Phần mềm hữu ích với Internet
By way_pro
#602532 sao face của e ở khung chat phần biểu tượng cảm xúc bị thay bằng cái máy ảnh, khi click vô thì nó mở ra hộp thoại up ảnh lên.

ai giúp e sửa lại với
By reytintin_1405
By love_storn_200363
#602548 Chưa gặp kiểu này bao giờ, cũng chưa thấy ai bị như thế này cả

Bạn thử dùng fb ở trình duyệt khác xem có bị nữa không? Khả năng đây là lỗi của fb nên nó sẽ tự fix
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement