Phần mềm hữu ích với Internet
By justice_weasley
#602531 ai giúp mình với.đổi host rồi.nó hiện như trong ảnh.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By haylachinhminh_lth_9x
#602549 Bạn dùng DNS của google trước đã:

8.8.8.8

8.8.4.4

Xóa những dòng trong host có liên quan đến fb, xem có vào được không?

Nếu không được thì tìm dãy IP cho host...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement